Başkanın Mesajı

Değerli Sanayici Dostlarım, 

Bölgemizin Değerli Yatırımcı ve Katılımcılar,

Bildiğiniz üzere Organize Sanayi Bölgeleri, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olup, ilk olarak kurucu ortaklar tarafından müteşebbis heyeti oluşturulan, daha sonra ise bizim de şuan içinde bulunduğumuz şartları sağlamaları halinde yapı kullanma izin belgesi alan katılımcıların müteşebbis heyete dahil olduğu ve nihayetinde gerekli mevzuat şartları sağlandığında genel kurula geçerek bölgedeki sanayicilerin tamamının yönetimde söz sahibi olduğu ve kendi kendini yöneten kuruluşlardır.

Salih ESEN
Yönetim Kurulu Başkanı

MPİOSB'den Haberler

Duyurular

A NEW ERA STARTED AT MENEMEN PLASTIC SPECIALIZATION OSB

Türkiye’nin tek “plastik ihtisas” OSB’si olma özelliğini taşıyan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde katılımcıların da dahil olduğu yeni yönetim göreve başladı.