SELİM ÇETİNKAYA

Bölge Müdürü

İKLİL ZEYTİNDALI

Bölge Müdür Yardımcısı
İdari ve Mali İşler Şefi

ERKAY KILIÇ

Bölge Teknik Müdür Yardımcısı
İmar ve Altyapı Şefi

LATİFE ROKSAN KOYUNCU

Çevre ve Arıtma Şefi

OSMAN EMRE KARA

Elektrik İşleri Şefi

ÖZLEM YILMAZ

Yönetici Asistanı
Evrak Kayıt

Çevre Teknik İşleri

İnşaat İşleri

Elektrik Teknik İşleri