Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İş Yeri Açma Çalıştırma Ruhsatı Alma Süreç Akışı


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için Gerekli Belgeler Açıklama
1 Dilekçe Forma uygun, firma antetli, yetkili imzalı
2 Başvuru/Beyan Formu Ekli format doldurulacak.
3 Kapasite Raporu Sanayi/Ticaret Odasından alınacak.
4 Ticaret Sicil Belgesi Fotokopi
5 Sanayi Sicil Kayıt Belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden alınacak.
6 Güncel İmza Sirküleri Asıl veya noter onaylı
7 Kiracı ise Kira Sözleşmesi MPİOSB Onaylı Kopyası
8 İtfaiye Raporu MPİOSB'ye başvuru yapılacak. Gereken evraklar için süreç başlamadan bilgi verilecektir. 
9 Sorumlu Müdür Sözleşmesi (1. sınıf GSM'ler için)
Not: Hangi sınıf GSM olduğunuzun belirlenmesi için motor gücü beyanı ile Bölge müdürlüğümüze öncesinden başvurmanız gereklidir.
Firma ile sorumlu tayin edilen kişi arasında  yapılan sözleşme (Islak İmzalı), taslak hali mail ekinde yer almaktadır.
10 İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi
İş yeri Hekimi Sözleşmesi
Risk Analizi Raporu
6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince;
11 Çed Olumlu veya Çed Gerekli Değildir Belgesi
MPİOSB de mevcut ayrıca iletilmesine gerek yoktur.
12 Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden
13 Kanal Bağlantı İzin Belgesi
MPİOSB'den alınacak. Başvuru öncesi gereken evraklar için bilgi verilecektir.
14 Makine Yerleşim Planı

Vaziyet planına işlenmiş olarak en az A3 boyutunda kağıda hazırlanmış olmalı,ıslak imza,kaşe ve tarih yer almalıdır.
15 Güncel Motor Gücü Beyanı
Firmanın üretime esas tüm elektrik enerjisi ile çalışan ekipmanlarının isim-güç listesi yapılarak kW veya BG cinsinden toplam motor gücü bildirilecek. Firma tarafından A4 kağıda hazırlanacak, her sayfası yetkili imzalı ve kaşeli olmalıdır.
16 Proses Akım Şeması ve Açıklama Raporu ( kullanılan, depolanan, satılan kimyasalların listesi ilave edilmelidir)
Firmanın proses ile ilgili akış şeması ve açıklama raporu verilecek. Firma tarafından A4
kağıda hazırlanacak, her sayfası ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
17 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı harcının yatırıldığı bilgisi verilmeli.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı harcını öğrenmek için bölgemize dilekçe ile başvurulmalıdır.
18 Borcu Yoktur Yazısı Fotokopisi (MPİOSB)Doldurulacak Belge ve Dilekçeler

  1. GSM RUHSAT BEYAN FORMU_rev.doc
  2. İAÇR_MOTOR BEYANI.docx
  3. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (YALNIZCA 1. SINIF GSM LER).doc