Değerli Katılımcımız/İş Ortaklarımız,

Bölgemiz içinde elektrik aboneliği süreci aşağıdaki gibi işlemektedir.

Şantiye Aboneliği;

Enerji talep edilen yer/parsel için Enerji Müsaadesi başvurusu yapılır. Dilekçe içinde ada/parsel ve istenen güç miktarı yazılır. İmzalayan kişinin tüzel kişilik olması halinde imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir. İmzalanan dilekçe sirküler ile birlikte Bölgemize teslim edilir. Bölgemizce dilekçenize cevaben enerji alınacak noktayı ve koşulları açıklayan Enerji Müsaadesi düzenlenir. Düzenlenen Enerji Müsadesi’ne istinaden abone tarafından yetki verilmiş güncel tarihli Serbest Müşavir Mühendis ve Büro Tescil belgeli bir elektrik mühendisi veya güç limitleri içerisinde bir fen adamı tarafından projesi hazırlanır. Hazırlanan proje kontrolü ve düzenlemesi yapıldıktan sonra 4 takım halinde Elektrik İşleri Şefliği’nce onaylanır. Onaylı projeye istinaden tesisin tüm işleri yapılır. Bölgemiz altyapısından çekilecek kablolar Bölgemiz Elektrik İşleri Şefliği çalışanları nezaretinde tamamlanır. Kablo çekimi sonrasında Fiziki İrtibat Talep Dilekçesi verilir. Duruma göre planlı kesinti organizasyonu yapılarak fiziki irtibat işlemleri tamamlanır. İşler projesine göre tamamlandıktan sonra Kabul Talep Dilekçesi ile Bölgemize başvuru yapılır. Tesisin, Bölge kabul heyeti tarafından kontrolleri yapılır ve Geçici Kabul Tutanak’ları hazırlanır. Geçici Kabul Tutanak’ları imzalandıktan sonra abonelik işlemlerine başlanır. Elektrik İşleri Şefliği tarafından hesaplanan güvence bedelinin abone tarafından Bölgemize ibrazını takiben Bağlantı Anlaşması ve Elektrik Satış Sözleşme’leri karşılıklı olarak tek nüsha halinde imzalanarak işlemler tamamlanmış olur. Tamamlanan işlemlerin ardından enerji verilir.

İstenen Belgeler;

 • Enerji Müsaadesi
 • İnşaat Ruhsatı
 • Onaylı Elektrik Projesi (4 Kopya)
 • Geçici Kabul Tutanakları (4 Kopya)
 • Güvence Bedeli Makbuzu
 • Bağlantı Anlaşması
 • Elektrik Satış Sözleşmesi
 • Şantiye Elektriği Sorumluluk Tutanağı

Kalıcı Elektrik Aboneliği;

Enerji talep edilen yer/parsel için Enerji Müsaadesi başvurusu yapılır. Dilekçe içinde ada/parsel ve istenen güç miktarı yazılır. İmzalayan kişinin tüzel kişilik olması halinde imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir. İmzalanan dilekçe sirküler ile birlikte Bölgemize teslim edilir. Bölgemizce dilekçenize cevaben enerji alınacak noktayı ve koşulları açıklayan Enerji Müsaadesi düzenlenir. Düzenlenen Enerji Müsadesi’ne istinaden abone tarafından yetki verilmiş güncel tarihli Serbest Müşavir Mühendis ve Büro Tescil belgeli bir elektrik mühendisi tarafından projesi hazırlanır. Hazırlanan proje kontrolü ve düzenlemesi yapıldıktan sonra 4 takım halinde Elektrik İşleri Şefliği’nce onaylanır. Onaylı projeye istinaden tesisin tüm işleri yapılır. Bölgemiz altyapısından çekilecek kablolar Bölgemiz Elektrik İşleri Şefliği çalışanları nezaretinde tamamlanır. Kablo çekimi sonrasında Fiziki İrtibat Talep Dilekçesi verilir. Duruma göre planlı kesinti organizasyonu yapılarak fiziki irtibat işlemleri tamamlanır. İşler projesine göre tamamlandıktan sonra Kabul Talep Dilekçesi ile Bölgemize başvuru yapılır. Tesisin, Bölge kabul heyeti tarafından kontrolleri yapılır ve Geçici Kabul Tutanak’ları hazırlanır. Geçici Kabul Tutanak’ları imzalandıktan sonra abonelik işlemlerine başlanır. Elektrik İşleri Şefliği tarafından hesaplanan güvence bedelinin abone tarafından Bölgemize ibrazını takibe Bağlantı Anlaşması ve Elektrik Satış Sözleşme’leri karşılıklı olarak tek nüsha halinde imzalanarak işlemler tamamlanmış olur. Tamamlanan işlemlerin ardından enerji verilir.

Önemli Not: Tesisinize kalıcı elektriğin verilebilmesi için (AG/YG fark etmeksizin) Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin alınmış olması gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

 • Enerji Müsaadesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Onaylı Elektrik Projesi (4 Kopya)
 • Geçici Kabul Tutanakları (4 Kopya)
 • Güvence Bedeli Makbuzu
 • Bağlantı Anlaşması
 • Elektrik Satış Sözleşmesi
 • İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi

Dosya Ekleri

Ek-1: Enerji Müsaadesi Başvuru Dilekçesi.docx

Ek-2: Fiziki İrtibat Talep Dilekçesi.docx

Ek-3: Geçici Kabul Talep Dilekçesi.docx

Ek-4: Abonelik İptali Dilekçesi.doc

Ek-5: Proje Kapağı.dwg

Ek-6: Ek-6 Şantiye Elektriği Sorumluluk Tutanağı