İTFAİYE

İtfaiye Uygunluk Başvurusunda İstenen Belgeler:

  • Yapı Kullanım İzin Belgesi
  • Tapu,
  • Numarataj belgesi (Bölgemizden temin edilecek),
  • Vekaletname (Yetkili olan kişi yerine başvuru söz konusu ise),
  • İmza sirküleri,
  • Ticaret Sicil Gazetesi

İtfaiye Uygunluk Başvuru Dilekçe