Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Web Adresinden alınan E-postalar Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi https://www.impiosb.org.tr/index.php/contacts Web Adresinden e-posta yoluyla herhangi bir konu hakkında başvuru almakta, alınan başvurular Veri Sorumlusu tarafından ilgili birime gönderilerek gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. 3.kişilerden alınan başvuruya olumlu/olumsuz yanıt verilebilmesi için yukarıda belirtmiş olduğumuz Web Adresinde 3.kişilerden ‘İsim ve e-posta’ kişisel verileri istenmektedir. 3.kişilerin Konu ve Mesaj bölümlerine yazmış oldukları içerikler ise tamamen kendi tasarruflarındadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz Web Adresi üzerinden alınan başvurularda 3.kişilere ait kişisel veriler kaydedilmekte ve kayıt işlemi ……………… Şefliği tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Atatük Plastikosb Mahallesi, Atatük Bulvar No:1 Menemen/İZMİR adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine iletebilirsiniz.

Okudum, anladım, onaylıyorum.